Reglement

38e Wijchense TennisKampioenschappen (jeugd en senioren) 23 augustus 21 tot en met 5 september 2021

Toernooibepalingen:
1. Het toernooi vindt plaats volgens het Toernooi Reglement (TR) en met goedkeuring van de KNLTB onder nummer 2101209. Het staat open voor alle jeugd- en seniorenleden van de KNLTB die woonachtig zijn in de gemeente Wijchen, zij die lid zijn van een de vijf Wijchense tennisverenigingen. Het toernooi staat niet open voor rolstoeltennissers.

2. Enkelspel:
Leeftijdscategorie JE en ME 10-12, JE en ME 10-14, JE en ME 11-17 rating, E -D 8-14 (groen 1).
Senioren: 17+ (peildatum 31-12-2019) kan ingeschreven worden in de speelsterktecategorie 2 t/m 9.
Jeugdleden alleen op uitnodiging categorie 2 t/m 5
In het enkelspel leeftijdscategorie 50+ (peildatum31-12-2019) in de categorieën 4 t/m 8.

3. Dubbelspel:
Leeftijdscategorie JD, MD en GD 10-12, JD, MD en GD 10-14, JD, MD en GD 11-17 rating, E – D 8-14 (groen 1).
Senioren: 17+ (peildatum 31-12-2019) kan ingeschreven worden in de speelsterktecategorie 2 t/m 9.
Jeugdleden alleen op uitnodiging categorie 2 t/m 5
In het dubbelspel leeftijdscategorie 50+ (peildatum 31-12-2019) kan ingeschreven worden in de samengevoegde speelsterktecategorie: 4/5, 6, 7 en 8.

4. Alle wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Voor alle sets is bij de stand 6-6 de “tiebreak” van toepassing.

5. Ieder dient individueel in te schrijven. Inschrijven kan alleen via toernooi.nl. Hierbij wordt aangenomen dat de speler/speelster akkoord gaat met de toernooibepalingen.

6. Er kan maximaal voor 2 onderdelen worden ingeschreven. Bij inschrijving voor meer rubrieken kunt u verplicht worden meerdere partijen op één dag te spelen.

7. Het toernooi bevat maximaal 1000 partijen.

8. De toernooileiding kan bij overinschrijving het aantal onderdelen, waarvoor ingeschreven is, terugbrengen naar 1. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een onderdeel kan het onderdeel geschrapt worden of onderdelen kunnen worden samengevoegd. Van niet aanvaarde inschrijvingen wordt z.s.m. bericht gegeven.

9. Het aantal verhinderingen bij inschrijving is maximaal 2 dagdelen met de restrictie van iedere week 1). Met eventuele extra verhinderingen kan rekening worden gehouden, dit ter beoordeling van de organisatie. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan.

10. Het dragen van tenniskleding is verplicht

11. De inschrijving sluit op zaterdag 07-09-2019: 24.00 uur. Terugtrekking van een inschrijving kan tot zondag 08-09-2019 24:00 uur.

12. Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken, kan de toernooileiding in overleg met de bondsgedelegeerde besluiten om over te gaan op verkorte spelmethodes.

13. Ongeveer een week voor de eerste partij ontvangen de deelnemers per e-mail een oproep. Indien men geen bericht heeft ontvangen kan men op www.toernooi.nl de schema’s bekijken.

14. De deelnemers moeten zich uiterlijk 20 minuten voor aanvang van hun wedstrijd melden bij de toernooiorganisatie van het park en mogen dit niet eerder verlaten voor de volgende partij bekend is dan wel afgesproken. Indien de volgende wedstrijd nog niet gepland is, dient men zich zelf op de hoogte te stellen van de volgende wedstrijd.

15. Bij te laat komen voor een wedstrijd kan diskwalificatie volgen van het betreffende onderdeel.

16. Het inschrijfgeld bedraagt voor 1 senioronderdeel € 8,00, voor een jeugdonderdeel € 6.00, voor 2 senioronderdelen € 12, voor 2 jeugdonderdelen € 9,00, voor een combinatie jeugd- senioronderdeel € 10,00.

17.  Bij inschrijving van het toernooi geeft de deelnemer toestemming tot het maken van foto’s t.b.v. het toernooi en plaatsing in de regionale pers. ( in het kader van de Privacy Wetgeving)

18. Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient U een geldige KNLTB-pas aan de toernooileiding te kunnen laten zien als de toernooileiding daar om vraagt.

19. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde gele Slazenger ballen.

20. Inschrijvingen voor andere gelijktijdige georganiseerde KNLTB toernooien in deze periode zijn niet toegestaan. Gelijktijdige inschrijving wordt minimaal bestraft met uitsluiting bij beide toernooien.

21. Bij inschrijving gaat men akkoord met de mogelijkheid om de zondag, voorafgaand aan het toernooi wedstrijden te plannen.

22. Bij een inschrijving van minder dan 3 deelnemers voor een onderdeel vervalt dit onderdeel of wordt in overleg samengevoegd met een ander onderdeel.

23. In alle onderdelen wordt het poulesysteem toegepast, eventueel gevolgd door een afvalsysteem. De toernooileiding kan besluiten om hiervan af te wijken.

24. De aanvangstijden zijn maandag tot en met donderdag voor de jeugd vanaf 15.00 (maximaal 3 ronden) en voor de senioren om 18.30 uur/19.00 uur. Zaterdag en zondag starten de wedstrijden om 09.30 uur (m.u.v. het finaleweekend) voor alle categorieën. Na 22.00 uur is men niet meer verplicht om een nieuwe wedstrijd aan te vangen of een afgebroken partij te hervatten.

25. Voor elke categorie zijn 2 prijzen beschikbaar, behalve wanneer een categorie uit maximaal 3 inschrijvingen bestaat, dan is er slechts 1 prijs.

26. De wedstrijden worden gespeeld op 28 kunstgrasbanen en zonodig bij kunstlicht. Er wordt gespeeld op de parken van LTC Grootven, LTV Haanenbergh, LTV Vormer, LTV Harava en TV ‘t Heufke.

27. De finales worden op 5 en 6 oktober 2019 op het park van LTV Vormer afgewerkt.

28. Het is een speler niet toegestaan om tijdens een wedstrijd een ingeschakelde mobiele telefoon mee te nemen op de tennisbaan, tenzij daarvoor een geldige reden is. De geldigheid van een eventuele reden is ter beoordeling van de toernooileider. De tegenstander wordt geïnformeerd.

29. Bij moedwillig aangerichte schade aan park en/of materialen zullen de onkosten in rekening gebracht worden aan de veroorzaker.

30. Het TR en SPS is van toepassing. Administratieve overtredingen worden in overleg met toernooileiding en bondsgedelegeerde aan de KNLTB gerapporteerd.

31. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de toernooileiding, eventueel in samenspraak met de bondsgedelegeerde.

32. De parken zijn telefonisch bereikbaar onder nummer:
LTC Grootven 024-6415297 LTV Haanenbergh 024-6414559 LTV Vormer 024-6424410
LTV Harava 0487-531600 TV ‘t Heufke 06-26412196

Toernooileider:
Monique van Deelen/Erik Heymen
toernooileider@wtkwijchen.nl

Bondsgedelegeerde:

Cees Hendriks

cjgmhendriks48@gmail.com